หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณท์

ติดต่อเรา

ปรึกษาเรื่องบ้านและให้บริการสินค้า SCG

ตัวแทนจำหน่ายวัสดุสร้างในเครือบซิเมนต์ไทย SCG จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดในเขตพัทยา ชลบุรี ปูนเสือ ช้าง CPAC อิฐมวลเบา QCON ปูนฉาบ/ก่อ ไม้ smart wood ไม้ฝา ไม้พื้น ระแนง เชิงชาย โมเนีย ลอนคู่ บล็อคปูถนน ยิ่มซั่ม สีทีโอเอ … We are a prominent supplier of paints, decorative materials, construction materials, concrete, tiles, Lighting, Bathroom showers, taps & accessories, tools, and DIY. We are based in Pattaya, Chonburi, Thailand.

127 ฿

ปูนซีเมนต์ เอสซีจี (SCG) งานโครงสร้าง หรือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (50 กก./ถุง)
ยี่ห้อ : เอสซีจี (SCG)
น้ำหนัก : 50 กก.
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป และงานโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิ อาคารสูง ถนน ทางด่วน สนามกีฬา และสนามบิน นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน สะพาน โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน

145 ฿

ปูนซีเมนต์ ตราเสือ ก่อ ฉาบ เท สูตรเนื้อแน่น (50 กก./ถุง)

ยี่ห้อ : เสือ (Tiger)

น้ำหนัก : 50 กก./ถุง

ปูนซีเมนต์ ตราเสือ ก่อ ฉาบ เท สูตรเนื้อแน่นแบบผงปูนใช้ผสมกับ ทราย และน้ำ ตามสัดส่วนเหมาะสำหรับงานก่ออิฐและฉาบผนัง ผนังที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูน ยึดเกาะได้ดีและยืดหดตัวน้อย นอกจากนี้ยังใช้ในงานโครงสร้างขนาดเล็กได้

our teaching team

ดวงกมล-สุชาโต.jpg

ดวงกมล สุชาโต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2550 – 2554 กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

2550 – 2552 กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

2542 – 2545 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

sivaaa.jpg

ศิวะ มหาสันทนะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด

 

06-Kraisi.jpg

ไกรสีห์ ศิริรังษี

กรรมการ

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ PT. Singlurus Pratama

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services

2546 – ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เราพร้อมบริการท่าน

ตัวแทนจำหน่ายวัสดุสร้างในเครือบซิเมนต์ไทย SCG จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดในเขตพัทยา

Working hours

Doing Daily Time 08: 00-18: 00 hrs.

We are here

หมู่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
Phone: 038-227-230
Fax: 092-550-5554

Copyright 2020 © gclub789movie.com All Rights Reserved.